1. Základy počítačové gramotnosti,MS Windows
  2. MS Office
  3. Libreoffice
  4. Ovládání základních SW balíků pro veřejnost (zaměřené pro personál z provozu)
  5. Ovládání vnitropodnikových aplikací
  6. Zvýšení kvalifikace odborného personálu (developeři, administrátoři)
  7. IT bezpečnost
  1. Bezpečnost informací, obchodního tajemství a know-how
  2. Ochrana osobních údajů
  3. Obrana proti korupci
  4. Jednání s problémovými osobami
  1. Personalistika a řízení zdrojů rozrůstající se firmy
  2. Tvorba, mapování a využití personálních procesů ve firmě
  3. Vedení týmu
  4. Spolupráce v týmu
  5. Využití bilanční psychodiagnostiky ve firmě